Bezpečnost potravin

TRUEFOOD: výzkumný projekt EU

Vydáno: 16. 12. 2006
Autor:

Projekt zaměřený na tradiční potraviny ve sjednocené Evropě. Do projektu je zapojena také ČR.

Jde o integrovaný projekt (IP) podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V. Projekt byl zahájen 1. května 2006, doba řešení je čtyři roky. Všeobecným cílem projektu je zavést udržitelné inovace do průmyslu tradičních potravin tak, aby se zajistila a zvýšila konkurenceschopnost průmyslu tradičních potravin na evropském trhu, který se stále více globalizuje. Tohoto cíle se má dosáhnout spojením různých aktivit zaměřujících se na výzkum a vývoj, demonstrace, školení a šíření informací.
Více informací o projektu je k dispozici na www.truefood.eu.