Bezpečnost potravin

Trh pro funkční potraviny a nápoje

Vydáno: 2. 7. 2009
Autor:

Trh v roce 2008.

Ve 4. vydání zprávy “Functional Food and Beverages” uvádí Packaged Facts zajišťující výzkum trhu, že se trh pro funkční potraviny a nápoje v USA v roce 2009 zvýšil o 6 % a dosáhl téměř 31 miliard USD. I když rostl, došlo k poklesu růstu, neboť v roce 2007 byl růst 8 % a trh dosahoval 29 miliard USD.
Největší počet nových funkčních výrobků uvedla na trh firma Coca-Cola (70), následovala firma Nestlé (58) a skupina Danone (49). Hlavním funkčním výrobkem byl jogurt. Packaged Facts očekává, že trh s funkčními potravinami a nápoji nadále poroste a v roce 2013 dosáhne 43 miliard USD.
Asie a oblast Pacifiku zůstanou na přední pozici z hlediska uvádění funkčních potravin na trh. Podle firmy pro výzkum trhu zde bylo v roce 2008 uvedeno na trh 32 % všech výrobků uváděných na trh neboli 1025 výrobků z celkového počtu 3 181. Nejvyšší růst v zavádění nových funkčních potravin se očekává v Latinské Americe (v roce 2004 bylo na trhu 23 výrobků, v roce 2008 již 264 výrobků).
Podle studie vypracované Packaged Facts jsou kromě jogurtu a cukrovinek všechny nově zaváděné výrobky v oblasti Asie/Pacifik z kategorie nápojů.
 
Zdroj: Food Business News 5, 2009, č.7, s. 26–28
Objednávka kopie článku