Bezpečnost potravin

Trendy v potravinové legislativě EU

Vydáno: 15. 10. 2006
Autor:

Materiál je zaměřen  na opatření pro zajišťování nezávadnosti potravin a na označování umožňující spotřebiteli kvalifikovaněji si vybírat ze širokého sortimentu potravin.

Potravinová legislativa EU zahrnuje široké spektrum tématických oblastí, které řeší ochranu zdraví a ekonomických zájmů spotřebitelů, ochranu korektní hospodářské soutěže a řízení společného trhu. V přiložené zprávě je zahrnut výběr z problematiky zajišťování nezávadnosti potravin (především zajišťování hygieny a kontroly, veterinární a mikrobiologické požadavky), ale také navrhovaná opatření, která mají umožnit spotřebiteli kvalifikovaněji si vybírat ze širokého sortimentu potravin, a tím přispívat ke zlepšení výživy a zdravotního stavu (fortifikace potravin, výživová a zdravotní tvrzení, nutriční označování).