Bezpečnost potravin

Trávicí enzymy možnou nadějí pro celiaky

Vydáno: 4. 10. 2002
Autor:

gliadin, složka lepku odpovědná za celiakii, aminokyselina prolin, degradace peptidázou

Výzkumníci ze Stanfordovy univerzity a z univerzity v Oslo dospěli na základě provedených experimentů k závěrům, že peptidáza, enzym štěpící proteiny, by mohla být jedním z možných prostředků k léčbě celiakie. Celiakie je autoimunitní onemocnění způsobující neschopnost organismu trávit lepek, což je protein nacházející se především v pšenici, v menší míře i v žitě a ječmeni. Vlastní příčinou vzniku celiakie je, podle posledních výzkumů, gliadin –jedna ze dvou hlavních složek lepku. Gliadin, který je tvořen až 33 aminokyselinami, obsahuje fragmenty, o kterých je známo, že aktivují humánní T-buňky atakující střeva. Bylo prokázáno, že gliadin je rezistentní vůči trávení a je u celiaků odpovědný za záněty střev. V rámci výzkumu byl gliadin in vitro vystaven působení trávicích enzymů, následně byly experimenty prováděny na myších a lidské tkáni. Protože je gliadin bohatý na aminokyselinu prolin, byl degradován peptidázou, což je známý enzym katalyzující hydrolýzu prolinu. Výsledky, které dávají pacientům s celiakií novou naději na možné zlepšení jejich života, je však nutné důkladně ověřit řadou dalších humánních experimentů a teprve poté by se mohlo přikročit k terapii pomocí peptidázové suplementace. V současné době je jedinou efektivní léčbou celiakie důsledná bezlepková dieta.
http://www.sciencedaily.com/