Bezpečnost potravin

Transport telat a kvalita telecího masa

Vydáno: 18. 9. 2003
Autor:

Z hlediska welfare a kvality masa je potřeba kontrolovat a minimalizovat faktory vyvolávající stres při transportu jatečných zvířat.

Vyčerpání, manipulace a míchání zvířat během transportu vyvolávají stres, který se projeví ve fyziologických změnách a ve změnách chování. Dopad transportu na zvířata je dán  dalšími faktory, jako je délka převozu, hustota osazení a ventilace.  Citlivost vůči stresu se mění podle plemene a věku zvířat. Nepříznivý vliv transportu se projeví nejen ve welfare zvířat, ale i  ve kvalitě masa a na ekonomických  ztrátách. Zvýšený fyziologický stres a fyzická aktivita zvířat při transportu může způsobit vyčerpání glykogenu ze svalu, udržení  vysoké hodnoty pH a  vznik masa DFD (dark, firm, dry). Toto maso není pro konzumenta přijatelné a je citlivější vůči bakteriálnímu kažení.
Ve studii provedené v Belgii sledovali vliv umístění zvířat v přepravním zařízení a další faktory při transportu na krátké vzdálenosti na welfare a kvalitu masa v komerčních podmínkách. Upozorňují, že při dalším výzkumu je potřeba zohlednit, že existují rozdíly mezi přepravou v přední nebo zadní části přepravního zařízení.                 
Liv. Prod. Sci., 82, 2003, č. 2-3, s. 171-179