Bezpečnost potravin

Transformace Českého normalizačního institutu

Vydáno: 31. 3. 2009
Autor:

ČNI byl zrušen, činnosti tvorby a vydávání norem přecházejí na ÚNMZ. Systémem ČSN online je k elektronické databázi norem umožněn přístup s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku. Distribuce tištěných norem je zajišťována schválenými subjekty.

ČNI byl rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu zrušen k 31. 12. 2008 a ve smyslu zákona 22/1997 o technické normalizaci přecházejí činnosti tvorby a vydávání norem na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).
Důsledkem by mj. měl být jednotný přístup k tvorbě norem a zlepšení jejich dostupnosti (elektronická verze) včetně jejich zlevnění. Přístup bude umožněn systémem ČSN online 
za jednotně stanovených podmínek k celému fondu platných ČSN s odstupňovaným limitem povolených stránek k tisku.
 
Systém ČSN online pro firmy
V tomto systému platí firma za počet uživatelů, uvedených ve smlouvě. Poplatek se platí jednou ročně a je stanoven za jeden kalendářní rok a za jednoho uživatele. Za jednoho uživatele, který může normy pouze číst na monitoru počítače, platí firma 1000,-Kč.
Za uživatele, který může normy také vytisknout na své tiskárně, platí firma 3500,-Kč za rok.

Systém ČSN online pro jednotlivce
V systému pro jednotlivce jsou zahrnuty obě varianty, uvedené v Systému pro firmy a navíc další dvě:
Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 50 stránek za rok za 1500,-Kč.
Možnost prohlížení a tisku norem s limitem do 200 stránek za rok za 2500,-Kč.
Tyto varianty jsou vhodné pro uživatele, kteří počítají s tím , že budou tisknout jen jednotlivé důležité stránky a to jen velmi zřídka.

 
Systém pro veřejné knihovny
Pro tyto případy počítá cenová vyhláška s variantou internetového přístupu s cenou 10 000,- Kč za rok. Podmínkou je přístup z počítače, umístěného v prostorech knihovny, studovny nebo v jiném konkrétním prostoru. Předpokládáme přístup z max. 2 počítačů s navzájem rozdílnými přístupovými údaji. Tisk norem nebude povolen. Tuto variantu přístupu k normám nemohou využívat firmy.
 
Distribuce tištěných norem bude zajištěna schválenými subjekty.