Bezpečnost potravin

Transatlantická spolupráce na databázi patogenů potravin

Vydáno: 19. 2. 2004
Autor:

Odborná pracoviště v USA a ve Velké Británii vypracovala online databázi patogenů potravin, pomocí které lze, na základě tzv. prediktivního modelování, určit chování patogenů v potravinách za různých vnějších podmínek. Je vítána spolupráce na vytváření této databáze.

Na vytvoření největší světové databáze informací o tom, jak fungují patogenní bakterie v závislosti na různých podmínkách v potravinách, pracovali odborníci z Agricultural Research Service (ARS, výzkumné jednotky spadající pod americké ministerstvo zemědělství, USDA) a Institute of Food Research (IFR, Výzkumného ústavu potravinářského ve Velké Británii).
Databáze využívá dvě softwarová vybavení. První vypracovali v ARS a jde o program modelující patogeny (Pathogen Modelling Programme), což je výzkumný a naučný prostředek odhadování vlivů četných proměnných veličin na růst, inaktivaci nebo přežití patogenů způsobujících nemoci z potravin. Je k dispozici ke stažení od roku 2002.
Druhé programové vybavení vypracovali v IFR a FSA (Food Standards Agency, Úřadu pro  kontrolu bezpečnosti potravin ve Velké Británii). Jde o “Food MicroModel”, který se používá k popisu odpovědí bakterií na prostředí potravin.
Spojením těchto dvou programových vybavení došlo k vytvoření ComBase, o které pracovníci ARS a IFR tvrdí, že jde o největší zdroj informací pro výzkumné a vědecké pracovníky zabývající se bezpečností potravin. Uvedená databáze, která  již obsahuje 25 000 záznamů o růstu a přežívání mikroorganismů, se průběžně doplňuje o další údaje tak, aby byla stále aktuální. Prostřednictvím odborných časopisů jsou vyzýváni autoři, aby do databáze přispívali svými naměřenými hodnotami a napomáhali tak tomu, aby databáze byla stále aktuální a poskytovala spolehlivé informace.
Prediktivní mikrobiologie se zabývá odhadem chování mikroorganismů v odezvě na vnější podmínky a to v celém potravinovém řetězci, tj. od produkce suroviny přes její zpracování až po servírování pokrmu na stůl. ARS se ve skutečnosti již 15 let zabývá vývojem matematických modelů popisujících chování bakteriálních patogenů v potravinách.
V únoru 2002 USDA-ARS, Eastern Regional Research Centre (ERRC) zřídil Centre of Excellence in Microbial Modelling and Informatics (CEMMI), které podporuje spolupráci v oblasti prediktivního modelování mikroorganismů v potravinách.
www.nutraingredients-usa.com