Bezpečnost potravin

TRACE: vysledování původu potraviny

Vydáno: 22. 2. 2006
Autor:

Ve dnech 24.–26. dubna 2006 se uskuteční v Praze seminář k výzkumnému projektu EU “TRACE”.

TRACE ( TRAcing Food Commodities in Europe) je pětiletý výzkumný projekt 6. rámcového programu výzkumu EU financovaného z prostředků Evropské komise. Cílem projektu TRACE je vyvinout finančně efektivní analytické metody, které umožní stanovit a objektivně verifikovat původ potravin. Projekt se prvně zaměří na minerální vodu, cereálie, med, maso včetně kuřecího a postupně by se měl rozšířit na další komodity.

Na projektu spolupracuje řada partnerů. Přehled o struktuře a organizaci projektuZa Českou republiku se na řešení projektu podílí Vysoká škola chemicko- technologická – tým pod vedením Prof. Jany Hajšlové (aktivita 4: skupina pro transfer technologie, TTG).

První zasedání v rámci projektu se konalo ve městě York (Velká Británie) dne 18. dubna 2005 na téma “Vysledovatelnost a původ potravin”. 

Druhé výroční zasedání se uskuteční v Praze ve dnech 24.–26. dubna 2006 a to pod názvem “Vysledovatelnost a spotřebitel”. Cílem konference bude seznámit s postupem prací na projektu, dosaženými předběžnými výsledky, zabývat se chováním spotřebitelů aj.