Bezpečnost potravin

Tolerovatelný příjem ochratoxinu A (OTA)

Vydáno: 21. 6. 2006
Autor:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin stanovil tolerovatelný týdenní příjem OTA z potravin.

Panel pro kontaminanty v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–CONTAM) uveřejnil dne 9. června 2006 stanovisko k ochratoxinu A (ATA) – mykotoxinu, který přirozeně produkují některé druhy plísní, např. Penicillium a Aspergillus.

Panel došel k závěru, že OTA, který se konzumuje, se akumuluje v ledvinách a je pro tento orgán zvláště toxický. Na základě všech údajů, které jsou v současné době k dispozici, Panel odvodil týdenní tolerovatelný příjem (Tolerable Weekly Intake, TWI) ve výši 120 ng OTA/kg tělesné hmotnosti. Nyní se týdenní příjem OTA u populace jako celku pohybuje v rozmezí od 15 do 60 ng/kg tělesné hmotnosti, což je značně pod hodnotou TWI. Experti doporučují, aby se provedla veškerá opatření k dalšímu snížení hladin OTA v potravinách a aby se zavedl monitorovací program, který povede k získání specifičtějších údajů o expozici u určitých citlivých skupin populace. Úplný text stanoviska je k dispozici v příloze.

 

Příloha : Vyjádření EFSA–CONTAM k OTA v potravinách [pdf ; 490768 bytů]

 

EFSA

 

Pozn.: ILSI Europe organizoval ve dnech 29. 6.–1. 7. 2005 v Badenu (Rakousko) workshop na téma ochratoxinu A v potravinách. Sborník příspěvků z uvedeného workshopu byl vydán jako speciální číslo časopisu Food Additives & Contaminants 22, 2005, Supplement 1. Uvedený časopis je ve fondu knihovny ÚZPI.