Bezpečnost potravin

Tolerovatelný příjem laktózy při její nesnášenlivosti

Vydáno: 1. 10. 2010
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA k meznímu příjmu laktózy u osob s intolerancí laktózy a galaktosémií.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin, jeho panel pro dietetické výrobky, výživu a alergie (EFSA–NDA), aby vypracoval vědecké stanovisko k mezním hodnotám příjmu laktózy u osob s intolerancí (nesnášenlivostí) laktózy a galaktosémií.
Laktóza je disacharid složený z glukózy a galaktózy, který je primárním sacharidem mléka savců. Laktóza se po konzumaci hydrolyzuje laktázou, enzymem mikroklkové membrány enterocytů na své složky, glukózu a galaktózu, které se absorbují. Pokud je aktivita laktázy nízká nebo chybí, nestrávená laktóza vyvolává příznaky laktózové intolerance.
Osoby s galaktosémií, dědičnou poruchou metabolismu galaktózy, také “netolerují” laktózu, ale jejich symptomy jsou závažnější a liší se značně od symptomů osob s intolerancí laktózy.
Panel NDA došel k závěru (viz příloha), že nelze stanovit jednu prahovou hodnotu laktózy pro všechny osoby s intolerancí laktózy, neboť mezi osobami existují velké rozdíly v intoleranci.
Symptomy intolerance laktózy byly popsány u některých osob po příjmu méně než 6 g laktózy. Podle panelu NDA naprostá většina osob s poruchou trávení laktózy bude tolerovat až 12 g laktózy jako jednu dávku, při které se symptomy neprojeví nebo budou jen mírné. Vyšší dávky mohou být tolerovány, pokud se rozdělí do dne.
Nelze udat přesnou prahovou hodnotu pro příjem galaktózy/laktózy, pod kterou nedochází k vyvolání nežádoucích účinků. Mléko a mléčné nápoje, ve kterých je laktóza (částečně) enzymově hydrolyzována na glukózu a galaktózu, a ze kterých není galaktóza odstraněna, nejsou vhodné pro pacienty s galaktosémií bez ohledu na zbytkový obsah laktózy.
 
Důsledky technologie snižování laktózy v potravinách
Existují jen omezené informace o tom, jak technologické procesy aplikované k odstranění laktózy z výrobků mají vliv na změnu složení. Tyto změny mohou vést k nižšímu obsahu sacharidů a v případě ultrafiltrace nebo chromatografické separace také k malému snížení obsahu minerálních látek. Není pravděpodobné, že by snížení bylo významné. Důkazy, které jsou k dispozici, nedovolují formulovat vědecký závěr o možném vlivu laktózy na absorpci vápníku. Nelze očekávat žádné negativní výživové důsledky z konzumace mléčných výrobků s hydrolyzovanou laktózou ani u LNP ani u zdravých osob, pokud jediným rozdílem mezi konvenčními mléčnými výrobky a výrobky s hydrolyzovanou laktózou je obsah laktózy. Vyloučení konvenčních mléčných výrobků bez náhrady nebo uzpůsobení stravovacích návyků může vést k nízkému příjmu vápníku, vitaminu D a riboflavinu.
 
 
Zdroj: EFSA