Bezpečnost potravin

Tokoferoly, karotenoidy a mastné kyseliny v konvenčním a bio mléce

Vydáno: 11. 12. 2008
Autor:

Analýzy provedené v Dánsku prokázaly zásadní vliv krmení na kvalitu mléka. V bio-mléce byl vyšší obsah alfa-tokoferolu, karotenoidů a kyseliny alfa-linolenové.

V dánské mlékárně bylo během celého roku porovnáváno složení konvenčního a bio-mléka. Obsah alfa-tokoferolu, karotenoidů a kyseliny alfa-linolenové (C18:3, omega-3) byl v bio-mléce vyšší, zatímco obsah syntetických 2R-stereoizomerů alfa-tokoferolu, poměr mastných kyselin omega-6/omega-3 a obsah kyseliny olejové (C18:1, c9) byl vyšší v konvenčním mléce. V bio-mléce během letního období, kdy byly krávy na pastvě, byl vyšší obsah alfa-tokoferolu, přirozených stereoizomerů RRR-alfa-tokoferolu, karotenoidů (beta-karoten, lutein a zeaxantin), většiny nasycených mastných kyselin a kyseliny alfa-linolenové. Překvapením byl vyšší obsah kyseliny alfa-linolenové i v bio-mléce ze zimního období (v porovnání s konvenčním mlékem). Obsah kyselin palmitoolejové, olejové a linolové v mléce obou produkčních skupin byl podobný.
Projevil se velký význam krmného režimu pro složení mléka, velké rozdíly mezi oběma produkčními systémy byly způsobeny krmením. Specifickým složením ekologického krmiva se výrazně ovlivní kvalita mléka. V souladu s literárními zdroji je zjištění, že krmivo založené na kukuřici a jiných obilovinách má na rozdíl od pastvy nebo siláže ze zelené píce nižší obsah kyseliny alfa-linolenové a nižší obsah palmitové, olejové a linolové. Na krmivu závisí obsah antioxidantů v mléce, i když zjištěné rozdíly nebyly příliš velké (18 proti 17 μg/g).
Alfa-tokoferol vykazuje prooxidační vlastnosti, pokud není přítomen v kombinaci s ko-antioxidanty jako RRR-alfa-tokoferol. Proto ani při vyšším obsahu alfa-tokoferolu není ohrožena oxidační stabilita bio-mléka.
Tato studie na rozdíl od mnoha jiných neporovnávala mléko získané v důsledku přísně specifikovaného krmiva, ale zobrazila kvalitu mléka v praxi, jak se s ní setkává spotřebitel, protože vzorky byly průběžně odebírány z nádrží obsahujících 30 až 100 tis. kg.