Bezpečnost potravin

Tisková zpráva z konference VITAMINS 2006

Vydáno: 30. 10. 2006
Autor:

6. mezinárodní konference „Vitamins – Health Ingredients Metabolism Analysis“ se konala ve dnech 11. – 13. 9. 2006 na Univerzitě v Pardubicích. Uspořádala ji firma Radanal s.r.o. spolu se Společností pro výživu, ESA Biosciences, Recipe, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Brainway Inc. a dalšími. Akci podpořila řada sponzorů.

Konference se zúčastnilo více než 200 chemiků, farmaceutů a lékařů z 15 zemí světa. Předneseno bylo 42 ústních sdělení a vystaveno 83 posterů. Poslední den se konal „edukační workshop“ firem ESA Biosciences, Recipe a Bia Separations, kde měli uživatelé možnost seznámit se s teoretickými základy a technickými detaily předváděných technologií.
Tak jako každým rokem byla prezentována řada prací z oblasti výzkumu antioxidantů. Nejvíce bylo hovořeno o vitaminu C, vitaminu E a β-karotenu, které se vyskytují hlavně v ovoci a zelenině. Tím se vysvětluje preventivní antikarcinogenní aktivita ovoce a zeleniny. Existuje domněnka, že signifikantní příčinou rakoviny je oxidační poškození DNA. Na potvrzení uvedených tezí se však dále pracuje.
Na tyto práce navazoval blok o oxidačním stresu, který má několik příčin vzniku. Jeho monitorování je však obtížné. Pro zlepšení kvality života naší populace je nutná prevence onemocnění rakovinou, kardiovaskulárním onemocněním a osteoporózou, neboť je lze do určité míry ovlivnit výživou. Vedle vitaminů, minerálních látek a stopových prvků se v potravinách nacházejí i některé fytochemické složky, např. fytosteroly, glykosinoláty, omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny.
Kromě antioxidačních funkcí některých vitaminů byly diskutovány i jejich další funkce. Karotenoidy jako např. lutein a β-karoten mají protektivní funkce v oku. Byla provedena studie s podáváním 13 odrůd špenátu (Spinacea oleracea L.), který je bohatý na lutein a β-karoten. Bylo zjištěno zvýšení obsahu obou karotenoidů v séru při podávání 50 g špenátu 5 x týdně po dobu 12 týdnů. Účinek, tedy zvýšení jejich obsahu v séru, se u jednotlivých odrůd značně lišil.
Karotenoidy a vitaminy v tuku rozpustné – vitamin A, E, D jsou velmi důležité v těhotenství a zatím je jen málo údajů o příjmu vitaminů v tomto velmi významném období ženy. Ve studii s 218 těhotnými ženami ve věku 25 – 33 let ve 3. trimestru bylo zjištěno, že přijímají 145 % VDD (výživová doporučená dávka na den) vitaminu A, 50 % VDD karotenoidů, 80 % VDD vitaminu E a 32 % VDD vitaminu D. Zjištěný vysoký příjem vitaminu A není spojen s rizikem teratogeneze, neboť literatura uvádí riziko až při příjmu 3 mg/den. Varovný je však nízký příjem vitaminu D a vápníku, který ukazuje na snižování kalcifikace a hustoty kostí během těhotenství, což může způsobit osteoporózu.
Z literatury je zřejmé, že již bylo vykonáno mnoho práce ve výběru rostlin a zlepšení jejich kvality pro výživu lidí. Moderní genetika a biotechnologie umožňují vývoj a výzkum vyšší kvality rostlinných potravin. Jako příklad je možno uvést vývoj „Zlaté rýže“, neboť se podařilo vypěstovat rýži, jejíž obsah karotenoidů 31 – 37 μg/g je 23 x vyšší než na začátku šlechtění. V rýži Solaneum phureja L.cv.Mayan Gold se dokonce podařilo docílit koncentraci karotenoidů až 78 μg/g. Takto vyšlechtěná „Zlatá rýže“ pomáhá řešit deficit vitaminu A v rozvojových zemích.
Velký blok přednášek byl tradičně věnován problematice homocysteinu, kyseliny listové, vitaminu B6, vitaminu B12 a také vitaminu B2. Z výsledků studie NORVIT (2005) vyšly závěry negativní nebo indiferentní ve smyslu prevence kardiovaskulárních onemocnění. Lze říci, že výzkum role homocysteinu v této oblasti je dnes přibližně tam, kde byl před 10 lety. Ve výživě pro prevenci různých onemocnění jsou však naprosto nezbytné vitaminy, minerální látky, stopové prvky, vláknina a rostlinné steroly.
Pro diabetiky je důležité zjištění, že náš organismus může mít nedostatek chromu, který hraje důležitou roli při absorpci insulinu, proto je u obou typů diabetu žádoucí doplňování organismu chromem.
Analytickým metodám, zejména novinkám v přístrojovém vybavení byl věnován celý blok. Bez přesné, dobře reprodukovatelné a citlivé metody by nebylo možné dosáhnout spolehlivých výsledků v zemědělství, potravinářství, ale ani v medicíně.
Jarmila Blattná a Aleš Horna
V Pardubicích, 13. 10. 2006

Sborník z konference bude díky firmě Radanal s.r.o. k dispozici ve fondu Zemědělské a potravinářské knihovny.

7. ročník mezinárodní konference VITAMINS se koná 2.-5. 9. 2007 opět v Pardubicích