Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 9. 5. 2006

Vydáno: 9. 5. 2006
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce úspěšně zakončila česko-nizozemský projekt . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Státní zemědělská a potravinářská inspekce úspěšně zakončila česko-nizozemský projekt

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) spolu s nizozemským Úřadem pro bezpečnost potravin a zboží (Voedsel en Waren Autoriteit – VWA) dnes na Královské nizozemské ambasádě v Praze oficiálně ukončila společný projekt „Posílení systému úřední kontroly potravin neživočišného původu pocházejících ze třetích zemí“ (OFFCOS).

 

Cílem projektu byla podpora a zvýšení efektivity kontrol Potravinářské inspekce, které se týkají potravin pocházejících ze třetích zemí. Prostřednictvím odborných seminářů, pracovních workshopů a zahraničních stáží v Holandsku, Velké Británii a Francii načerpali inspektoři a další zaměstnanci SZPI nové informace a praktické zkušenosti s kontrolou suchých skořápkových plodů, sušených plodů, čerstvé ovoce a zeleniny a dalších specifických potravin, které mohou být nebezpečné pro lidské zdraví. Povinnost kontrolovat v tzv. vstupních místech EU vybrané komodity dovážené na evropský trh z vybraných třetích zemí vyplývá z rozhodnutí EK.

 

Hlavní přínos projektu spočívá v praktické výměně zkušeností a v porovnání pracovních postupů a technických pomůcek při provádění kontroly a při odběru vzorků. Projekt přispěl  také k prohloubení vztahů nejen s nizozemským kontrolním úřadem, ale také s kontrolními úřady ve Velké Británii a Francii. 
 

Příloha:  TZ-OFFCOS.pdf [pdf ; 138404 bytů]