Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 9.12.2005

Vydáno: 9. 12. 2005
Autor:

Delegace z Rozvojového výzkumného centra Státní rady Číny navštívila Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci v Brně . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

StartFragment

Dne 8. prosince 2005 navštívila Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci delegace z Rozvojového výzkumného centra Státní rady Číny vedená panem Dr. Han Jun, generálním ředitelem pro venkovské záležitosti. Delegaci doprovázela paní Phillipa Kelly, poradkyně projektu pro obchod mezi Evropskou unií a Čínou zaměřeného na podporu integrace Číny do systému mezinárodního obchodu.

Členové delegace se podrobně zajímali především o systém kontroly bezpečnosti potravin v České republice a činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Na žádost čínské delegace byla inspektory SZPI předvedena praktická ukázka kontroly v potravinářském provozu včetně využití výpočetní techniky a vkládání dat o provedené kontrole do informačního systému kontrolní a laboratorní činnosti přímo v místě kontroly. Zástupci SZPI delegaci seznámili nejen s kontrolní činností, ale také s činností vlastních specializovaných laboratoří. Velký zájem projevila delegace také o evropský Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), jehož je SZPI národním kontaktním místem, a o povinnosti SZPI vyplývající z členství ČR v EU.

Rozvojové výzkumné centrum Státní rady v Číně je pověřeno zpracováním nové koncepce strategie bezpečnosti potravin, která má být implementována v letech 2006 – 2010.

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí SZPI, tel: +420-542426633