Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 31.7. 2006

Vydáno: 30. 7. 2006
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nemůže a nebude postupovat podle novely zákona o víně . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Od 1. července letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o víně (Zákon č. 215/2006 Sb.). Tato novela je v některých konkrétních částech v přímém rozporu s nařízeními ES. Státní zemědělská a potravinářská (SZPI) proto nebude tyto části novely zákona při kontrole využívat a bude se řídit výhradně komunitárním právem. Ačkoli SZPI na tento nesoulad již upozorňovala, objevují se především v odborném tisku naprosto zavádějící informace, které jsou v rozporu se skutečností a producenty vína pouze matou.
Tisková zpráva: Novela vinařského zákona