Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 25.11.2005

Vydáno: 25. 11. 2005
Autor:

Kontrola Potravinářské inspekce potvrdila, že i levné ovocné šťávy, nektary a nápoje mají odpovídající kvalitu . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) znovu kontrolovala kvalitu a správné označování ovocných šťáv, nektarů a nápojů, protože po vstupu České republiky do EU se sortiment nealkoholických nápojů na tuzemském trhu značně rozšířil. Tentokrát se inspekce zaměřila především na levné zahraniční výrobky a na některé tzv. privátní značky obchodních řetězců.

Inspektoři odebrali 21 vzorků tuzemských i zahraničních výrobků, u nichž byl laboratorně ověřen skutečný ovocný podíl obsažený v nápojích. Podle výsledků analýz dva ze vzorků neobsahovaly takový její podíl, jaký byl uveden na obalu.

Výsledky kontroly označování dopadly o něco hůře: ze 27 vzorků nebylo správně označeno pět. Ve většině případů chyběl údaj o procentuálním obsahu té složky, která byla na obalu zdůrazněna buď slovně nebo obrazově, jeden z nápojů byl nepovoleně  označen jako „přírodní“.

Z výsledků kontroly vyplynulo, že všechny kontrolované levnější výrobky i výrobky privátních značek, které jsou prodávány v obchodních řetězcích, odpovídají předpisům.

Pro spotřebitele je jistě zajímavé, že podle příslušné vyhlášky je přesně stanoveno, jaký procentuální podíl ovocné složky musí nealkoholický nápoj obsahovat, aby bylo možné jej konkrétně označit. Tak například  slovem „džus“ nebo „juice“ a také „100%“ nebo „stoprocentní“ je možné označit pouze ovocné nebo zeleninové šťávy, do kterých nebyla přidána žádná voda a obsahují tak výhradně ovocnou nebo zeleninovou šťávu z jednoho nebo více druhů ovoce.

Pokud je nealkoholický nápoj označen slovem „nektar“, pak musí – podle druhu použitého ovoce – obsahovat minimálně 25 – 50% ovocného podílu. Například citrónový nektar musí obsahovat nejméně 25% citrónové šťávy, zatímco třeba pomerančový, hruškový nebo broskvový nektar 50% šťávy příslušného ovoce.

Další kategorií jsou „ovocné nápoje“, u kterých je zpravidla obsah ovocné složky nižší než u ovocných šťáv a nektarů. Komoditní vyhláška neurčuje konkrétní  množství ovocné šťávy, které musí být v ovocném  nápoji obsaženo, ale ukládá výrobci povinnost uvádět na obale údaj o procentickém hmotnostním podílu ovocné nebo zeleninové složky v nápoji.

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí SZPI, tel: +420-542426633