Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 22. 6. 2005

Vydáno: 22. 6. 2005
Autor:

Informace na obalech potravin v českém jazyce někdy nemusejí odpovídat cizojazyčné verzi, nesmějí však klamat .

Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v těchto dnech šetřila podnět ke kontrole, který se týkal označení vietnamských rýžových těstovin. Na etiketě byly uvedeny jiné údaje ve složení těstovin v anglickém jazyce a jiné údaje v českém jazyce. Spotřebitelka, která na rozpor upozornila SZPI prostřednictvím Sdružení na obranu spotřebitele, si povšimla, že v české verzi údajů chybí ve složení pšeničná mouka, která byla uvedena v anglickém verzi etikety. Inspekce případ posoudila jako závažný, protože spotřebitelka trpí celiakií a nesmí konzumovat potraviny obsahující lepek, který je v pšeničné mouce obsažen.
V průběhu laboratorních analýz vzorků tří různých druhů rýžových těstovin, které byly odebrány přímo u dovozce,  se však prokázalo, že ve výrobcích skutečně není lepek obsažen a těstoviny proto neobsahují ani pšeničnou mouku.

Více informací příloha : TZ-ryzove_testoviny.pdf [pdf ; 119670 bytů]