Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 18. 4. 2006

Vydáno: 20. 4. 2006
Autor:

Kvalitní vína se hodnotí a zatřiďují v Brně . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Nový Zákon o víně (Zákon č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství) uložil Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) nové kompetence, podle kterých rozhoduje – v rámci Komise pro hodnocení a zatříďování vín, o tom, pod jakým označením se  dostanou tuzemská vína na trh.

Účelem hodnocení a zatřiďování vín je to, aby se ke spotřebiteli dostala pod odpovídajícím označením skutečně vína příslušné jakostní kategorie. Proto každý tuzemský výrobce, chce-li prodávat vína kvalitnější než stolní nebo zemská, musí Komisi předložit vzorky svého vína s výsledky analýz z akreditované nebo pověřené laboratoře. Členové Komise pak hodnotí, zda víno skutečně odpovídá té kategorii, kterou vinař uvádí.

Členy Komise jmenuje ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta. Jsou mezi nimi odborníci nejen z řad inspektorů vína, ale také zástupci výrobců – zejména sklepmistři nebo technologové, someliéři i obchodníci s vínem. Práci Komise kompletně zajišťuje brněnský inspektorát SZPI.

Tisková zpráva viz. příloha : TZ_kvalitni_vina.pdf [pdf ; 162886 bytů]