Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 18. 1. 2006

Vydáno: 5. 2. 2006
Autor:

Obsah radionuklidů v potravinách v České republice nepřekračuje povolené limity . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) monitoruje mimo jiné také obsah radionuklidů v potravinách. V České republice toto monitorování probíhá v rámci celostátní radiační monitorovací sítě, jejíž součástí jsou mimo Potravinářskou inspekci i další organizace, především Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní veterinární správa a některé jiné. Kromě půdy, vody a ovzduší zahrnuje komplexní monitoring také celý potravinový řetězec – rostliny, krmiva, zvířata, vodu a potraviny.

Více informací viz. příloha : TZ-Radionuklidy.pdf [pdf ; 135001 bytů]