Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 16.11.2005

Vydáno: 16. 11. 2005
Autor:

Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce jednal s představiteli největších obchodních řetězců . Zpráva tiskové mluvčí RNDr. D. Kolejkové

Ústřední ředitel Státní zemědělské s potravinářské inspekce (SZPI) Ing. Jakub Šebesta dnes v Brně jednal s představiteli patnácti největších obchodních řetězců, které provozují super a hypermarkety v České republice.

Účastníci společného jednání diskutovali především o příčinách a důsledcích závažných porušení Zákona o potravinách, které Potravinářská inspekce v posledních týdnech zjišťuje  v obchodní síti. Hovořilo se o přetrvávajících a o opakujících se obdobných  nedostatcích i o způsobu, jak docílit nápravy. Účastníci jednání se shodli na tom, že společným cílem jak Potravinářské inspekce, tak provozovatelů obchodních řetězců,  je bezpečnost potravin na českém trhu a je nezbytné najít způsoby, jak tohoto cíle co nejefektivněji dosáhnout.

Po detailní analýze výsledků letošních kontrol dospěla Potravinářská inspekce k závěru, že jednou z možných příčin nedostků, které zjišťuje, jsou zřejmě nedostatečně efektivní systémy vnitřních kontrol některých obchodních společností. Ústřední ředitel SZPI proto s představiteli obchodních řetězců diskutoval o tom, jakým způsobem se alarmující zjištění inspekce promítají  do změn jejich systémů řízení. Všem zúčastněným společnostem nabídl možnost, aby informace o závažných nedostatcích, které inspekce zjišťje v jednotlivých provozovnách, byly zasílány přímo zodpovědným top manažerům. S představiteli řetězců se zároveň dohodl, že inspekci poskytnou manuály svých systémů vnitřních kontrol, v nichž by již měla být zapracována opatření, která by podobným pochybením měla zabránit. Inspekce tyto informace využije k tomu, aby v závažných případech co nejkratší cestou informovala konkrétní zodpovědné manažery. V průběhu příštího roku Potravinářská inspekce toto opatření vyhodnotí.

Zpracoval: RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí SZPI, tel: +420-542426633