Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

Vydáno: 18. 12. 2003
Autor:

Autor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

TISKOVÁ  ZPRÁVA 17. 12. 2003

Kdo doopravdy končí
Na základě průběžně probíhajícího hodnocení zpracovatelských provozů může dnes Státní veterinární správa ČR odhadnout, že z provozů, které podléhají veterinární legislativě EU, to znamená těch, které se chtějí svými produkty zúčastnit komunitárního trhu, skončí ve finiši od 30. 11. 2003 do 31. 12. 2003 zřejmě 320. Jde o množství ze zhruba čtyř tisíc hodnocených provozů.

Lze říci, že se tato skupina skládá z 64 provozů s velkou kapacitou, ze 155 provozů s malou kapacitou, ze 23 drůbežích provozů, ze 41 mlékáren a mlékárenských provozů, provozů zpracovávajících ryby je 8, ostatních, tj. zvěřinových a zpracovávajících vejce je celkem 29.

Pro úplnost informace je možné uvést, že za sledované období od 30. 6. 2001 do 30 11. 2003 ukončilo svou činnost téměř 500 provozů (přesně 494).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz