Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR

Vydáno: 2. 1. 2004
Autor:

Autor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.
tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

TISKOVÁ  ZPRÁVA  29. 12. 2003

Ve státní zakázce na rok 2004 jasno
V zájmu každého chovatele ať hospodářských tak zájmových zvířat pochopitelně je, aby měl zvířata zdravá. S ohledem na riziko nebezpečí šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a na jejich zdolávání stanoví veterinární zákon pro chovatele povinnost zajistit některé preventivní  a diagnostické úkony.
Jde například o různé vakcinace, tuberkulinaci, různá vyšetření apod., a tyto úkony může zajistit pouze osoba způsobilá, a tou je soukromý veterinární lékař. Na hrazení vyjmenovaných povinných preventivních a diagnostických úkonů se podílí stát a jejich rozsah a výši hrazení stanovuje na návrh Státní veterinární správy Ministerstvo zemědělství.
V roce 2004 to bude tedy následujícím způsobem. Za provedené úkony zaplatí příslušná krajská veterinární správa fakturu soukromému veterinárnímu lékaři, jejímž doplňkem bude  chovatelem potvrzené o jaké úkony šlo. Tak tomu bylo dosud, nové však je to, že k částce, která je uvedena za veterinární úkon, může soukromý veterinární lékař doúčtovat například náklady za cestovné. Ze státních prostředků je možné hradit pouze výdaj za odběr vzorků, materiál a biopreparáty.
Tento způsob hrazení ze zákona povinných preventivních a diagnostických veterinárních úkonů je jediný možný, odpovídá realitě i možnostem státního rozpočtu a jeho způsob bude uveřejněn jako „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2004“ ve Věstníku Ministerstva zemědělství ČR.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz