Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 9. 2005

Vydáno: 12. 9. 2005
Autor:

Veterinární dozor může být riskantní povolání . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 To, že se inspektoři krajských veterinárních správ někdy setkají s nevlídným chováním dozorovaných subjektů, s tím si už navykli počítat. Je to však přece jen ne tak obvyklé. Zemědělcům i zpracovatelům je jasné, že „státní“ veterinář k nim nepřichází s úmyslem je „chytit při činu“ a jen je obtěžovat. Dobře ví, že cílem státního veterinárního dozoru je to, aby měli vše v pořádku, aby zvířata byla zdravá, provozy čisté a jejich produkce byla zdravotně nezávadná.

 

Lze jen doufat, že zřejmě první exces, ke kterému došlo 6. 9. při výkonu veterinárního dozoru v bourárně masokombinátu v Uherském Brodu, bude na dlouho posledním. Veterinární inspektorka zde při kontrole zjistila „prošlé“ balíčkové maso vrácené z obchodu a hodlala je „zabavit“. Se zlou se potázala, nejprve byla napadena slovně, posléze fyzicky, vyvlečena před závod a posléze za ní hodili i boty. Tento případ nyní řeší policie jako napadení veřejného činitele, v tomto případě pracovníka při vykonávání veterinárního dozoru. Po veterinární linii je pak případ řešen podle ustanovení veterinárního zákona jako maření veterinárního dozoru, za což hrozí citelná pokuta. Lze hovořit o částce až do výše jednoho milionu korun.

 

I když jde opravdu o ojedinělý případ, je si třeba uvědomit, že někdy může ve snaze chránit zdraví spotřebitele riskovat veterinární inspektor i zdraví své.Určitě je však možné ještě jednou říci, že v převážné většině se naši pracovníci setkávají s pochopením.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.