Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 6. 2006

Vydáno: 8. 6. 2006
Autor:

Těžce se prosazuje lepší welfare brojlerů . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na včerejším přípravném jednání v Bruselu, kde se hovořilo o podkladech pro jednání Rady ministrů zemědělství zemí EU, které se má konat dne 19. 6., zaznělo, že je třeba v případě podmínek pro chov brojlerů přijmout jasné stanovisko.

 

Není to nic nového, a stejný názor má i Státní veterinární správa ČR. Jedině za podmínek jasných a odborně obhajitelných předpisů mohou orgány státního veterinárního dozoru účinně kontrolovat z hlediska welfare chovy kuřat určených k masné produkci.

 

Na jednání zazněly názory tří členských zemí, že požadují zachovat horní hranici „hustoty“ chovaných brojlerů na 38 kg na metr čtvereční. Ostatní členské státy včetně ČR podporují názor, že je možné hovořit i o jiném limitu, ale jedině za podmínky, že budou k dispozici podklady, které vezmou v úvahu odborné hledisko i geografické podmínky.

 

Na konec jednání pak bylo uvedeno, že je potřeba vzít v úvahu i v mnoha případech neodpovídající podmínky v chovu drůbeže v řadě nečlenských zemí, které neodpovídají standardům i trendům v EU.  Zde je na místě poznamenat, že zde EU může požadovat po třetích zemích, které chtějí uplatnit svou produkci na intrakomunitárním trhu, aby splňovaly stejné podmínky, které dodržují producenti v EU.

 

Státní veterinární správa ČR podporuje všechny snahy, jejichž cílem je zlepšit pohodu všech chovaných zvířat, i kuřat chovaných pro masnou produkci. Aby toho však bylo možné účinně dosíci, musí přijaté normy být jasné, srozumitelné a platné v celé EU, a pak je možné podmínky účinně kontrolovat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.