Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 3. 2006

Vydáno: 14. 3. 2006
Autor:

Pas nemusí mít jenom Alík, ale od ledna 2007 i cirkusový králík . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Od roku 2007 budou muset mít pas pro cestování po EU všechna cirkusová zvířata. Samozřejmě již dnes musí mít tzv. pas pro malá zvířata všichni psi, kočky, a to malé i velké, fretky, a z ostatních zvířat pak koně. Avšak povinnost mít obdobné pasy bude v cirkusech platit například i pro slony, plazy, ptáky, a třeba i hlodavce, a to na základě ustanovení Nařízení Komise č. 1739/2005.

 

Nařízení o veterinárních požadavcích na přesun cirkusových zvířat v rámci EU komise přijala právě kvůli případným zdravotním rizikům, kvůli snadnější kontrole nákazového statusu cirkusových zvířat i s ohledem na welfare zvířat a samozřejmě z důvodů identifikace a dohledatelnosti těchto zvířat.

 

Právě proto, že je ještě čas, neboť nařízení Komise č. 1739/2005 nabude účinnosti až 1. ledna 2007, upozorňuje Státní veterinární správa ČR na tyto skutečnosti již nyní. Samozřejmě nebude muset mít pas každý cvičený králík, anebo cvičený holub či hrdlička, ptáci a hlodavci budou mít pas hromadný. Individuální pasy budou muset mít kromě již dosud platících pasů pro kočky, psy, fretky či koně, i ostatní zvířata, zejména přežvýkavci, tj. ovce, kozy, turovití, či velbloudovití a ostatní zvířata.

 

Nařízení Komise podrobně stanoví podmínky, které musí provozovatel cirkusu či putovní výstavy či poutě splnit. Lze uvést například, že „alespoň 40 pracovních dnů před tím, než se cirkus poprvé přesune do jiného členského státu, musí provozovatel cirkusu předložit písemnou žádost o registraci příslušnému orgánu členského státu (u nás Státní veterinární správě ČR), v němž má cirkus povolený pobyt, nebo členského státu, v němž se nachází.“ Tento orgán vydá jednoznačné registrační číslo cirkusu, které začíná kódem ISO daného členského státu, dále rejstřík zvířat a rejstřík míst konání produkce, a vydá příslušné zvířecí pasy. Před přesunem zvířat pak úřední veterinární lékař ověří, zda všechny uvedené skutečnosti odpovídají a zda se na místo odjezdu nevztahují veterinární omezení související s chorobou, k níž jsou zvířata v cirkusu vnímavá. Během 10 pracovních dnů před odjezdem pak úřední veterinární lékař musí prohlédnout všechna zvířata v cirkusu, aby se ujistil, že jsou klinicky zdravá. A samozřejmě ověří, zda jsou pasy zvířat aktuální.

 

Důležité pak je ještě to, že na základě sdělení provozovatele cirkusu, alespoň 48 hodin před přesunem do jiného členského státu, příslušný orgán ve členském státě odjezdu oznámí přesun prostřednictvím systému TRACES příslušnému orgánu ve členském státě určení a i příslušnému orgánu ve státě tranzitu.

 

Připomínáme, že z pohledu ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v cirkusech musejí mít všichni provozovatelé  cirkusů, nebo ti kteří používají v ČR zvířata pro obdobné účely, (varieté, veřejná vystoupení apod.), Ústřední komisí pro ochranu zvířat schválen příslušný „Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu“ podle požadavků vyhlášky 192/2004 Sb.  Začátkem března 2006 totiž skončilo dvouleté období, které pro zpracování těchto dokumentů stanovoval zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.