Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 8. 11. 2005

Vydáno: 8. 11. 2005
Autor:

Státní veterinární správa není Pýthie . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Nepřísluší sice Státní veterinární správě věštit, ale může některá proroctví posadit zpět na zem. O obavách z všemožných nemocí ohrožujících člověka se čas od času hovoří, před časem se připomínalo nebezpečí neštovic, také se hrozilo u kolika lidí se ještě kvůli BSE může projevit nová varianta Creutzfeldt-Jakobovy nemoci, a nyní je aktuální obava z možného zmutování viru chřipky „ptačí“ v „lidskou“.

 

Zajisté nelze obavy zlehčovat, ale na druhou stranu jsou na pováženou výroky typu: „Víme, že virus zmutuje a utrpení bude velké“.

 

Současný problém aviární influenzy neboli ptačí chřipky ve světě je v první řadě problémem veterinárním a je řešen veterinárními prostředky. Veterinární opatření přijímaná ve vyspělých zemích jsou účinná, svědčí o tom například zvládnutí nákazy ptačí chřipky v Nizozemí, přilehlých spolkových zemích Německa a Belgii před dvěma lety. Stejně by tomu bylo i kdyby se ptačí chřipka objevila v Evropě nyní.

 

Státní veterinární správa ČR pozorně sleduje situaci v Evropě i ve světě a přijímá taková opatření, která mají efekt. Proto nevyslovila zákaz venkovních chovů drůbeže, ale zákaz postihl přesuny ptáků a pořádání výstav s mezinárodní účastí.

 

Není na místě podléhat hysterii, zejména proto, že nelze v současné situaci očekávat přímé ohrožení lidí, i kdyby se k nám ptačí chřipka dostala. Obavy by lidé mohli mít až tehdy, došlo-li by ke zmutování chřipkového viru do podoby, kdy by byl přenosný z člověka na člověka. Dosud tomu tak není a různí odborníci prorokují – kdy a v jakém horizontu by k tomu mohlo dojít. Ano, s takovýmito hypotézami se „dobře“ pracuje.

 

Zatím lze říci, že přijímaná opatření proti šíření ptačí chřipky – zákazy a monitoring – jsou účinná a veřejnost by v žádném případě neměla podléhat panice.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.