Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 7. 2. 2006

Vydáno: 7. 2. 2006
Autor:

BSE – vyšetřování – výskyt . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Od počátku vyšetřování na bovinní spongiformní encefalopatii, neboli BSE, bylo v ČR dosud vyšetřeno celkem 886 179 kusů skotu s tím, že bylo dosud zjištěno 24 pozitivních případů. Povinné vyšetřování započalo na počátku roku 2001.

 

Za první letošní měsíc leden bylo vyšetřeno na BSE celkem 14 412 kusů skotu s tím, že byl zjištěn letos první pozitivní kus. Jde o krávu ze ZOD Lubná, okres Svitavy, která byla poražena na normální porážce. Šlo o krávu 81 měsíců starou, která se narodila 25. 4. 1999. Výsledek rychlých testů potvrdila Národní referenční laboratoři pro diagnostiku BSE ve Státním veterinárním ústavu Jihlava. Podle údajů, které jsou k dispozici, bude kohorta vrstevnic, kterou bude nutné z diagnostických důvodů utratit a vyšetřit  nevelká, celkový počet by neměl překročit padesátku.

 

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, má vyšetřování na BSE stále smysl, a to dokud se budou objevovat další pozitivní případy. Jde především o zdraví lidí, a to lze zaručit jedině tak, že se vyšetřují všechny kusy starší než 30 měsíců, tak jak stanoví veterinární předpisy. A na to se mohou zákazníci spolehnout.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.