Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 6. 4. 2006

Vydáno: 6. 4. 2006
Autor:

Klasický mor prasat v Německu . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Varování pro české chovatele prasat: dodržovat ochranná opatření před kontaktem s černou zvěří. V České republice byl naposledy klasický mor prasat zjištěn naposledy u chovů prasat v červnu roku 1997 (na Kroměřížsku) a u černé zvěře v listopadu roku 1999 (též v okolí Kroměříže až Zlína). Dnes však s touto nemocí nemáme problémy.

 

Díky tomu, že klasický mor prasat v našich českých chovech nemáme, lze z našeho území bez problémů obchodovat samozřejmě vepřovým masem, ale i masem divokých prasat – černé zvěře.

 

Nicméně informace, že se v některých spolkových zemích Německa klasický mor prasat vyskytl, vnímáme jako varování, a to zejména pro naše chovatele prasat. Státní veterinární správa ČR proto upozornila všechny krajské veterinární správy, aby věnovaly zvýšenou pozornost a dohled nad dodržováním všech preventivních opatření ve vztahu k této nákaze.

 

V Německu se klasický mor prasat vyskytl v šesti hospodářstvích v Severním Porýní –Westfálsku, což je sice od našeho území daleko, ale jelikož je známo, že černá zvěř se mnohdy pohybuje na velké vzdálenosti, je na místě věnovat i této informaci náležitou pozornost.

 

K základním preventivním opatřením, která musejí chovatelé prasat splnit, je zamezit kontaktu s divokými prasaty – to znamená mít okolo farem dostatečně pevné a odolné oplocení.

 

Je samozřejmé, že ve zmíněné spolkové zemi, Severním Porýní –Westfálsku, již byla přijata odpovídající ochranná opatření v souladu s Rozhodnutím Komise 2006/254/EC ze dne 28. 3. 2006, to znamená, že je v postižených okresech mimo jiné zakázán přesun mezi hospodářstvími, zákaz odesílání prasat do jiných členských zemí a byly povoleny naháňky a zrušena doba hájení černé zvěře. 

 

Díky důsledným veterinárním opatřením a i monitoringu prováděném u divokých prasat se již před více než pěti lety podařilo v ČR klasický mor prasat zvládnout a přesto, že se v okolních zemích, například Německu, či na Slovensku vyskytuje, je naše republika této nákazy prostá. Z toho mají prospěch především naši chovatelé i ti, kdo obchodují vepřovým masem i masem černé zvěře.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.