Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 6. 2. 2004

Vydáno: 6. 2. 2004
Autor:

Neschválené provozy nesmějí vyrábět!Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154;  fax 227 010 190; e-mail: j.duben@svscr.cz

Již několikrát při různých příležitostech Státní veterinární správa ČR sdělovala, že zpracovatelské provozy, kterým nebylo uděleno schválení, nesmějí vyrábět a tudíž tyto výrobky uvádět do oběhu. Předběžné opatření jako dokument o neschválení nemá odkladný účinek. Z neschváleného provozu je stažen veterinární dozor a probíhala-li by zde výroba, nešlo by tudíž potvrdit zdravotní nezávadnost a šlo by o nedovolené podnikání a mohlo by jít i o obecné ohrožení.
Samozřejmě, že je možné, aby podnikatel, až napraví závady vyjmenované orgánem státního veterinárního dozoru v závazném pokynu, opět o schválení požádal, a bude-li vše v pořádku, schválení obdrží. Čím dříve tak udělá, tím lépe, zejména pro jeho kapsu.
Aby se předešlo problémům, které by obchodníkům zabývajícím se prodejem potravin živočišného původu mohly nastat, Státní veterinární správa ČR důrazně na tuto skutečnost upozorňuje. Upozorňujeme, aby byli obezřelí! Může se totiž stát, že obchodníky vůbec nenapadne, že subjekt, od kterého výrobky odebírali, nebyl schválen.
Doporučujeme tedy, aby si obchodníci od svých dodavatelů vyžádali k nahlédnutí a popřípadě i kopii osvědčení o schválení a registraci vydané místně příslušnou krajskou veterinární správou. Jedině tak mohou mít jistotu, že je vše v pořádku.
V případech, kdyby státní veterinární dozor zjistil, že do sítě dodal své výrobky pozastavený a tudíž neschválený provoz, postupuje následujícím způsobem: trestní oznámení na nedovolené podnikání a zároveň podává podnět k řešení místně příslušnému živnostenskému úřadu.
Tato informace budiž varováním pro obchodníky i pro zpracovatele.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz