Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 6. 1. 2006

Vydáno: 6. 1. 2006
Autor:

Pohled na „šílenství“ v roce 2005 . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Přestože se v uplynulém roce, zejména v posledním čtvrtletí, pozornost upínala na nebezpečí ptačí chřipky, a ta se na území ČR neobjevila, stále nezapomínáme na riziko BSE, neboli nemoci šílených krav.

 

V roce 2005 bylo v ČR diagnostikováno celkem osm případů onemocnění BSE u skotu na celkem v tomto roce vyšetřených 170 857 kusů. Celkem od počátku roku 2001 bylo vyšetřeno 871 767 krav a na toto množství bylo celkem 23 nemocných, přičemž jeden případ se vyskytl v kohortě vrstevnic, což dokazuje, že takovýto způsob vyšetřování má smysl.

 

Pohlédneme-li na uplynulá léta, tak rok 2005 byl na výskyt BSE „nejbohatší“, celkem 8 případů. V roce 2001 to byly 2 případy onemocnění, v roce 2002  opět 2 případy, v roce 2003 celkem 4 případy a v roce 2004 7 případů. Nejvíce nemocných bylo zjištěno mezi kravami, které se narodily v polovině devadesátých let, avšak vyskytly se i kusy mladší, narozené kolem roku 2000, což dokazuje, že patrně ještě v té době se bylo možné setkat s kontaminovanými krmnými směsmi, a to přesto, že se masokostní moučky skotu nezkrmovaly, a od roku 1991 bylo jejich zkrmování skotu výslovně zakázáno, a nakonec bylo zcela zakázáno jimi krmit jakákoli zvířata.

 

Za přelom lze považovat jednak zákaz zkrmování všech masokostních mouček skotu, především ale rok 2002 (duben), kdy bylo zakázáno míchat směsi pro skot na zařízeních, kde se míchaly směsi pro ostatní druhy zvířat. Lze tedy přece jen v budoucnu očekávat, že by výskyt BSE v našich chovech měl klesat podobně, jako je tomu v ostatních členských zemích EU.

 

Pro letošní rok pak počítáme, že ceny vyšetření na BSE budou na úrovni roku 2005, neboť i v letošním roce EU rozhodnutím Komise poskytuje příspěvek. Cena je pro provozovatele jatek stanovena vyhláškou (č. 374/2003 novelizovanou č. 498/2005) a je 750 korun.

 

Je tedy zatím zřejmé, že EU stále bere bovinní spongiformní encefalopatii vážně, a že nelze v dohledné době počítat s razantním omezováním vyšetřování. Zatím je tedy situace taková, že se musejí vyšetřovat všechny kusy starší než 30 měsíců.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.