Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 5. 2006

Vydáno: 5. 5. 2006
Autor:

Prodávat živočišné produkty přímo z vozů není možné . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Občas se objeví případ, že se někdo snaží prodat maso, popřípadě některé další živočišné produkty přímo z vozu na nahodilém místě. Proto uvádíme, za jakých podmínek lze prodej živočišných produktů organizovat.

 

Kde lze prodávat živočišné produkty, to velmi přesně určuje veterinární zákon. V § 25 je stanoveno, že kromě tzv. kamenných obchodů lze prodávat živočišné produkty i v tržnicích a na tržištích, přičemž podle § 46, odstavce a) místa, na nichž lze konat trhy k prodeji živočišných produktů schvaluje obec. 

 

Provozovateli tržnice nebo tržiště pak z veterinárního zákona, § 25 vyplývají následující povinnosti: musí místně příslušné krajské veterinární správě předložit ke schválení tržní řád, pokud tento řád nebyl vydán formou nařízení obce. Tržní řád musí obsahovat veterinární a hygienické podmínky pro zacházení s živočišnými produkty, pravidla čištění a dezinfekce prostorů včetně neškodného odstraňování vedlejších živočišných produktů a jiných odpadů a pravidla osobní hygieny osob, které s produkty zacházejí. V případě odstraňování vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k výživě lidí, musí být při jejich předávání další oprávněné osobě vystaven obchodní doklad.

 

Dále musí provozovatel tržnice nebo tržiště vést evidenci osob, které zde prodávají. To vše proto, aby bylo zajištěno, že jsou zde prodávány jen zdravotně nezávadné produkty. Tyto všechny podmínky kontrolují orgány státního veterinárního dozoru.

 

Z uvedeného vyplývá, že prodej například masa přímo z vozů na místech, která nebyla pro tento účel obcí schválena s absencí schváleného řádu a při nesplnění předepsaných podmínek není možné. Pokud orgány státního dozoru zjistí, že někdo živočišné produkty prodává nezákonným způsobem, uloží pokutu, pokud jde o fyzickou osobu, lze hovořit o pokutě v řádu desetitisíců korun, pokud by šlo o právnickou osobu, lze hovořit o částce v řádu statisíců, až milionu korun.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.