Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 11. 2004

Vydáno: 5. 11. 2004
Autor:

Není ryba, jako ryba . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Státní veterinární správa ČR kromě dozoru nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu dozírá i na jejich správné označování. Již jsme se setkali s tím, že zejména určení živočišných druhů, ze kterých výrobek pochází nemusí být přesné a někdy je dokonce zavádějící.

Zákazník by si měl uvědomit, že výrobci či dovozci označují výrobky vždy tak, aby v zákazníkovi vzbudili o výrobek zájem, což je logické, avšak někdy může dojít k tomu, že zákazník může být uveden v omyl.

Před časem byl řešen problém, zda lze uvádět do oběhu baltické sardinky, když v severních mořích, zejména Baltském žijí nikoli sardinky, ale jim příbuzné šproty. Nakonec vše řeší v rámci EU Nařízení Komise č. 1181/2003, že obchodní název „baltické sardinky“ lze použít, ale za přesně daných podmínek, že konzervy obsahují buď výhradně sardinku Sardina pilchardus (sardinka obecná) anebo některý druh typu sardinka, přičemž tento druh pak musí být blízko obchodního názvu uveden názvem latinským.

Dalším případem pak je na trh uváděný „pstruh holandský“, přičemž na výrobku je sice uvedeno latinské jméno Argentina silus, což však ale není žádný pstruh ani lososovitá ryba, kam pstruh patří, ale ryba stříbrnice, která je příbuzná například takové koljušky. Ale pravda, stříbrnice se aspoň vyskytuje v pobřežních vodách Holandska, jinak podél celé západní Evropy od Norska po Biskajský záliv.

V současné době Státní veterinární správa zvažuje, zda lze toto označení posoudit, je-li v souladu s platnými předpisy, či nikoli.

Každopádně by si zákazník měl uvědomit, že v případě údajného holandského pstruha jde nikoli o pstruha, ale jiný druh ryby, čemuž také odpovídá mnohem nižší cena, což výrobce správně respektuje.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.