Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 5. 2006

Vydáno: 4. 5. 2006
Autor:

V zoo se zatím vakcinovat nechtělo . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Přestože podle rozhodnutí Komise – RK/2005/744/ES – je možné v případě hrozící ptačí chřipky cenné ptáky v zoologických zahradách vakcinovat, nebyl u nás dosud o takovýto postup zájem.

 

Na Valné hromadě zoologických zahrad ČR, která se uskutečnila v uplynulém týdnu (27. 4.) v Ostravě, byla mimo jiné jedním z bodů jednání i problematika aviární influenzy.

 

Této valné hromady zoologických zahrad se za SVS ČR účastnil ředitel odboru ochrany zdraví zvířat Josef Vitásek. Přítomným zástupcům zahrad sdělil, že plán takovéto vakcinace cenného ptactva již má schváleno 17 států EU a řada již prokazatelně vakcinaci uskutečnila. Seznámil ředitele s celkovou nákazovou situací ve světě, v Evropě a v ČR od roku 2003 do posledních dnů; dále pak s mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými SVS ČR dne 14. 2. 2006 a s principem včasného varování. Jistě přínosný byl celkový pohled na veterinární legislativu a z ní vyplývající případná opatření (mimo jiné např. utrácení v ohnisku, které by v určité podobě platilo i pro zoo).

 

Velkou pozornost věnoval Josef Vitásek možnosti vakcinace v souladu s rozhodnutím Komise z roku 2005. Právě s ohledem na velmi cenné chované ptáky a na specifické podmínky chovu v zoo je vhodné o vakcinaci uvažovat včas. Aby pak byla vakcinace účinná, je ji potřeba uskutečnit tak, aby se patřičná imunita mohla vytvořit.

 

Po informaci o aviární influenze a o vakcinaci ptáků v zoologických zahradách tedy nyní budou moci ředitelé zoologických zahrad znovu zvážit případnou možnost vakcinace.

 

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR, je  na místě brát riziko zavlečení ptačí chřipky i do chovů ptáků v zoo vážně.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.