Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 10. 2005

Vydáno: 4. 10. 2005
Autor:

S BSE zatím nic nového . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Rutinní vyšetřování na bovinní spongiformní encefalopatii neboli BSE pokračuje, počet vyšetření překročil do konce letošního září od počátku roku 2001 již osm set tisíc – přesně 827 574. Poslední, dvacátý případ byl u nás diagnostikován 22. června na Semilsku.

 

V postupu členských zemí vůči BSE zatím též není nic nového, nicméně již započala zásadní jednání o této problematice, naposledy u kulatého stolu s místopředsedkyní Evropského parlamentu, paní Dagmar Roth-Behrendt ve dnech 22. a 23. září.

 

Z tohoto jednání podle Josefa Vitáska, ředitele odboru ochrany zdraví zvířat Státní veterinární správy ČR, který se jej účastnil, vyplynulo, že se chystají kroky rozvržené zřejmě na tři roky, které budou znamenat rozčlenění zemí z hlediska rizik na tři kategorie, možné zvýšení věku pro odstraňování páteře u přežvýkavců na 24, popřípadě 30 měsíců, přičemž aktivní monitoring – vyšetřování – bude pokračovat a je možné diskutovat i zde o zvýšení věku normálně porážených zvířat z 24 měsíců na 36 měsíců. U stanovení skupin vrstevnic nemocného kusu, které se utrácejí, je požadován jednotný postup členských zemí, některé státy totiž upřednostňují národní přístup. Stanovisko ČR je takové, že podporujeme odložené utrácení, ale bez dalších doplňujících, či omezujících podmínek, které by mohly mít nežádoucí obchodní důsledky pro zemi.

 

Lze tedy říci, že BSE je stále živoucí problém, kterým se bude EU v nejbližších třech letech intenzivně zabývat, převratné změny v postupu však očekávat zřejmě nelze.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.