Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 4. 1. 2006

Vydáno: 4. 1. 2006
Autor:

Kontroly, to nejsou jenom pokuty . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.  

 

Rutinní i cílené kontroly státního veterinárního dozoru v tržní síti budou samozřejmě pokračovat i v roce 2006. Avšak hlavní funkcí státního veterinárního dozoru nejsou pouze kontroly v tržní síti, ale především systém dozoru, který funguje v průběhu celého procesu vzniku potravin živočišného původu. Finální kontroly mají za cíl potvrdit funkčnost celého systému.

 

Zásadním a v podstatě nejdůležitějším cílem státního veterinárního dozoru při výrobě potravin živočišného původu je zajistit, aby potraviny uváděné do oběhu splňovaly podmínky zdravotní nezávadnosti. A v uplynulém roce lze s říci, že sice byla zjištěna různá pochybení, ale přesto nedošlo k ohrožení zdraví zákazníků, nebo, jak se dnes říká, spotřebitelů. Nejčastější problémy, které veterinární inspektoři zjišťují, jsou chybná značení výrobků, problémy se skladováním a pochybení v dodržování stavebně technologických zásad, na což v některých případech upozornily i mise z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu DG SANCO).

 

Proto se v tomto roce podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, všechny krajské veterinární správy musejí soustředit právě na kontrolu těchto problémů. Každý měsíc budou případná zjištění celostátně vyhodnocována. Kromě rutinních kontrol počítáme s obdobou loňské cílené kontroly, která prověřovala výrobu polotovarů, a s obdobou kontrol správného označování výrobků.

 

Cílem kontrol je dosahovat okamžité nápravy. Kde jsou možnosti a ochota okamžitě zajistit nápravu, dává orgán státního veterinárního dozoru přednost uložení závazného opatření bez uložení pokuty. Dozorovaný subjekt však samozřejmě musí počítat s následnými kontrolami.

Počítáme též s kontrolami, které budou prováděné ve spolupráci se Státní zemědělskou inspekcí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.