Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 31. 3. 2004

Vydáno: 31. 3. 2004
Autor:

Poslední březen – úkol splněnZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz

Tak, jak se Státní veterinární správa ČR zavázala, tak i učinila. S dnešním dnem 31. 3. 2004 jsou již Evropské Komisi v Bruselu známy seznamy těch zpracovatelských provozů, které se od 1. 5. 2004 – dne vstupu ČR do EU – budou moci zúčastnit společného – intrakomunitárního – trhu.

Od posledního dne letošního ledna, kdy skončila poslední bruselská mise, probíhaly u nás Státní veterinární správou uskutečňované třístupňové kontroly zpracovatelských provozů. Ukázalo se, že krajské veterinární správy musely zavřít dalších 81 provozů, k 31. 3., tj. že od července 2003, kdy nabyla účinnosti novela veterinárního zákona toto množství vzrostlo na 586 provozů.

Celkem bylo tedy od konce ledna provedeno téměř 7 000 kontrol v téměř 3 500 provozech. Do Bruselu Státní veterinární správa ČR nahlásila 585 závodů se 912 provozy, které splňují veterinární legislativu a ode dne vstupu naší republiky do EU se budou tedy moci zúčastnit společného trhu.

Samozřejmě, že veterinární legislativu musejí splňovat i ty provozy, které se účastní místního trhu v rámci ČR, kterých je kolem tří tisíc, ty však nejsou předmětem požadovaného hlášení do Bruselu.

Máme tedy za sebou další významný krok kupředu. Nynější seznam, který vzešel z kontrol provedených na několika úrovních, by měl být již skutečně věrohodný. Však také do budoucna počítáme s další misí, která se na úroveň našeho státního veterinárního dozoru opět zaměří. Víme již, že další inspekční misi můžeme očekávat ve druhé polovině letošního roku.

Systém třístupňových veterinárních kontrol se osvědčil, udělalo se hodně pro sladění postupu jednotlivých krajských veterinárních správ, a to je dobrá informace pro zpracovatelské závody a jejich provozy.

Soudím, že jasné a konečné zařazení na seznam těch, kdo legislativu splňují, dává zpracovatelským provozům tolik potřebnou jistotu pro jejich další existenci.
Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.