Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 30. 5. 2006

Vydáno: 30. 5. 2006
Autor:

Zvířata přežijí hodně . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Na rozdíl od lidí, kteří vytvářejí zákonné normy pro život svůj i život chovaných zvířat jsou na tom zvířata přece jen o něco lépe. I když se to tak někdy nezdá.

 

Samozřejmě z pohledu státního veterinárního dozoru si pozornost zaslouží ti živočichové, kteří slouží buď přímo k výživě lidí, jako volně žijící zvěř, anebo jako zvířata hospodářská. Toto hledisko je podmíněno snahou o to zajistit zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu.

 

Nicméně v souvislosti se současnými problémy s ptačí chřipkou zasahuje činnost státního veterinárního dozoru i do  sféry volně žijících zvířat. Stále probíhá monitoring na ptačí chřipku u volně žijících uhynulých ptáků. Ke dnešnímu dni bylo vyšetřeno od počátku roku 2 185 volně žijících uhynulých ptáků. S chovanou drůbeží toto množství činí téměř 2 500 ptáků, přesně 2 467 kusů.

 

Samozřejmě kromě toho probíhá i vyšetřování volně žijící lovné zvěře i hospodářských zvířat v rámci Plánu monitoringu cizorodých látek . To znamená vyšetřování ulovených zajíců, bažantů, kachen, černé zvěře a samozřejmě porážených kusů skotu, ovcí, koz a prasat a i chovaného hmyzu – včel. V roce 2005 provedla Státní veterinární správa ČR celkem 75 741 vyšetření, z toho 71 947 vyšetření v rámci plánovaných odběrů, 3 251 jako cílená vyšetření a 534 vyšetření u vzorků dovážených komodit. Nevyhovujících nálezů bylo 0,17%, což je prakticky stejné, jako tomu bylo v roce 2004 (0,13%). Celkově lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu cizorodých látek jako příznivou. Tak lze v podstatě hodnotit i zdravotní stav volně žijící zvěře.

 

Uvažme například, že naše republika je již čtyři roky prostá vztekliny a pokud jde například o klasický mor prasat, který se v řadě evropských zemí stále vyskytuje, naposledy nedávno v Německu, tak v České republice byl naposledy zjištěn u chovů prasat v červnu roku 1997 a u černé zvěře v listopadu roku 1999.

 

Zajisté by bylo možné zopakovat, že normální populace volně žijících zvířat dokážou přežít, jak ptačí chřipku, tak třeba i klasický mor prasat. Nicméně právě díky soustavnému sledování a ozdravným opatřením lze přímo (vakcinací) i nepřímo (monitoringem) a z nich vyplývajícím opatřením uchránit dobrý zdravotní stav hospodářských zvířat.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.