Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 2. 2006

Vydáno: 6. 2. 2006
Autor:

V mrazírnách se mrazí, a my se ptáme jak . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Od počátku loňského prosince do konce letošního ledna (přesně 6. 12. 2005 až 20. 1. 2006) provedli veterinární inspektoři na příkaz Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, mimořádnou kontrolu v mrazírenských skladech. Žádná zjištěná závada by sice neohrozila životy lidí, přesto lze říci, že 87 závad na 337 kontrol není málo.

 

Na celém území ČR navštívili inspektoři krajských veterinárních správ celkem 267 mrazírenských skladů, kde uskutečnili 337 kontrol a na toto množství zjistili 87 závad. Za nejzávažnější lze považovat 10 případů, kdy šlo o zboží s prošlou záruční lhůtou a o 2 případy, kdy uskladněná surovina vykazovala smyslové změny v barvě a pachu.

 

Za nejčastější prohřešky lze označit chybějící české označení výrobku (6 krát), chybějící označení zdravotní nezávadnosti, čímž se rozumí potvrzení o tom, že výrobek prošel předepsanými kontrolami (12 krát), či porušení primárního obalu u masa (4 krát). Při kontrole dokladů byly zjištěny drobnější administrativní nedostatky jako například chybějící doplňující údaje, neuvedení data zamrazení, anebo chybějící schvalovací číslo závodu na výrobku.

 

Ve skladovacích prostorech byl asi nejčastější provozní nepořádek (v 5 případech), což se může zdát na první pohled jako banalita, ale toto právě svědčí o případných dalších problémech. Ve 2 případech chyběl registrační teploměr a dvakrát inspektoři zjistili, že jsou společně uskladněny balené a nebalené suroviny a potraviny, což se nesmí.

 

Z uvedených faktů vyplývá, že mimořádná kontrolní akce měla smysl, podle Milana Maleny se ukazuje, že kromě rutinních kontrol je třeba v podobných cílených mimořádných akcích pokračovat.

 

Ve všech případech, kde byly zjištěny závady, místně příslušné krajské veterinární správy uložily pokuty a uložily závazná opatření k nápravě. Hovořit o výši pokut je zatím předčasné, neboť probíhá řízení o jejich uložení. Obecně lze říci, že výše pokuty se může u jednotlivých subjektů pohybovat v řádu několika set tisíc korun až jednoho milionu, což ve zmiňovaných případech zřejmě nebude připadat v úvahu.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.