Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 10. 2007

Vydáno: 3. 10. 2007
Autor: pospisilova

Každý den by měl být Den zvířat.  Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

Asi je zbytečné uvažovat o tom, zda by svatý František, který byl znám svou láskou ke všem živým tvorům, ocenil současnou veterinární legislativu, zejména pak zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zřejmě by ale souhlasil s tím, jak často problematické je hrozit sankcemi tomu, kdo vůbec není schopen či ochoten pochopit, co to je ohleduplnost a respekt k živému tvoru. Nicméně při nedostatku těchto vlastností do jisté míry strach ze sankcí efekt má.

 

V těchto dnech právě probíhají jednání a práce na novelizaci zákona na ochranu zvířat proti týrání. Tato současná právní norma byla přijata u nás již v roce 1992, čímž se naše republika na světové úrovni, zejména jako kandidátská země, velmi dobře prezentovala. A dozor nad plněním tohoto zákona na ochranu zvířat proti týrání, na kterém se podílejí naši veterinární inspektoři, je opravdu účinný. Nicméně, ukazuje se, že je stále, co zlepšovat.

 

Připravovaná novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, ve které lze za důležitou označit například problematiku záchranných stanic, ochranu volně žijících zvířat a v neposlední řadě opět vycizelování ustanovení, která mají za cíl dále zlepšit podmínky při přepravě zvířat, má být dalším pokrokem v této oblasti. Je jasné, že je stále, co zlepšovat a přestože je v podstatě obecně všem jasné, že se má se zvířaty zacházet dobře, ukazuje se, že mnohým lidem chybí odborné znalosti o biologii a etologii jak volně žijících zvířat, tak zvířat chovaných v zajetí. Proto je na místě všechny aspekty, které mají vliv na welfare – pohodu zvířat – vtělit do nějaké zákonné normy. Novelizaci zmíněného zákona se nyní například věnoval odborný seminář uspořádaný na půdě Parlamentu ČR.

 

Státní veterinární správa ČR vždy prosazovala zásady slušného chování ke všem zvířatům a je tomu tak i nadále, spolupracuje též s řadou nevládních organizací, či spolků, které se věnují ochraně zvířat, například lze zmínit Společnost pro zvířata anebo Nadaci na ochranu zvířat, která i uděluje granty na „ochranářské“ aktivity.

 

A snad lze nakonec s jistou nadsázkou říci, že zvířata by měla mít „svůj“ Den ne jen jeden v roce, ale každý den!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.