Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 29. 6. 2006

Vydáno: 29. 6. 2006
Autor:

Na podzim bude v Brně konference středních veterinárních škol . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Když se řekne veterinární školství, zpravidla se vybaví každému veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (VFU), ze které vycházejí především veterinární lékaři s titulem MVDr, ale také bakaláři. Jejich uplatnění v praxi je zřejmé, a to jak v soukromé veterinární praxi, ve státní službě i v různých odborných pracovištích soukromých či státních.
 
Ovšem kromě vysokoškolských studií u nás existují i střední veterinární školy, jejichž absolventi najdou uplatnění jako asistenti soukromých veterinárních lékařů, či jako technici v orgánech státního veterinárního dozoru. Aby příprava středoškoláků odpovídala požadavkům různorodé praxe, uskutečnilo se z iniciativy Státní veterinární správy ČR a Komory veterinárních lékařů setkání se zástupci středních odborných škol veterinárních z Českých Budějovic, Hradce Králové, Kroměříže, Vyšší odborné školy potravinářské a Střední průmyslové školy z Kroměříže a Střední průmyslové školy technologie masa z Prahy.
 
Jednání se 6. června v Praze účastnili kromě zástupců SVS ČR v čele s jejím šéfem Milanem Malenou též Alfréd Hera, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biofapreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně, Bedřich Horyna, ředitel Státního veterinárního ústavu Praha, Karel Daniel, prezident Komory veterinárních lékařů a Mirko Treu, vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky v Brně (ICVI).
 
Všichni zúčastnění se dohodli na tom, že je nanejvýš vhodné usilovat o to, aby se zachovala dobrá úroveň středního veterinárního školství. K tomu musí přispět usilovná společná snaha o to, aby Ministerstvo školství akceptovalo specifika veterinárních studií. Sem patří důraz na praktické dovednosti, které lze získat především v odborném výcviku, což má hlavní vliv na uplatnitelnost absolventův praxi.
 
Proto se účastníci jednání rozešli s náměty na zlepšení – komunikovat s Ministerstvem školství, navrhnout studijní program celoživotního vzdělávání veterinárních techniků, podporovat praktické stáže studentů na odborných pracovištích, apod. O těchto úkolech budou zástupci SVS ČR, odborných škol, VFU i Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky v Brně diskutovat na setkání, které se má uskutečnit v některém z podzimních měsíců. 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.