Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 29. 5. 2006

Vydáno: 29. 5. 2006
Autor:

Další významné uznání našich pracovišť . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Prestiž českých diagnostických pracovišť je velká. V poslední době, v uplynulém roce, byly EU uznány jako věrohodné – schválené – laboratoře pro potvrzování účinnosti vakcinace proti vzteklině, a to laboratoř ve Státním veterinárním ústavu v Liberci a ve Státním veterinárním ústavu Praha.

 

Nejnověji uznal na svém 74 generálním zasedání OIE – Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat se sídlem v Paříži (Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health) – jako referenční laboratoř pro aviární tuberkulózu toto odborné pracoviště ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) v Brně. Zde již funguje obdobná OIE uznaná referenční laboratoř pro paratuberkulózu.

 

Toto uznání lze podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, chápat jako velmi prestižní. Je to uznání vysoké úrovně našich odborných laboratoří i našich odborných pracovníků.

 

Aviární tuberkulóza se sice v produkčních chovech drůbeže nevyskytuje, toto nebezpečí však nelze v žádném případě podceňovat, a to především proto, že aviární tuberkulóza (ptačí typ tuberkulózy) je přenosná i na člověka. Výsledky referenční laboratoře VÚVeL jsou tedy závazné a zeměmi, které jsou  členy OIE (je jich 167) jsou plně respektovány, samozřejmě i všemi členskými zeměmi EU.

 

Při této příležitosti Státní veterinární správa ČR upozorňuje především drobnochovatele na potenciální nebezpečí „ptačí tuberkulózy“ zejména v případech, kdy chovají mladou drůbež společně se starými slepicemi. Soukromí veterinární lékaři se při podezření s žádostí o vyšetření musejí obrátit na státní veterinární ústavy, které provádějí diagnostiku nákaz v rámci státního veterinárního dozoru.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.