Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 28. 7. 2006

Vydáno: 30. 7. 2006
Autor:

Operace „Ptačí chřipka“ – oddychový čas ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
V ČR nebyl od jara zjištěn žádný další případ ptačí chřipky, to však ale neznamená, že se nemůže opět objevit. Proto i nadále zůstávají v platnosti preventivní opatření vyhlášená Státní veterinární správou. I nadále se vyšetřují hromadné úhyny volně žijících ptáků, chovatelé musejí věnovat pozornost zdravotnímu stavu své drůbeže a každé změny zdravotního stavu musí hlásit místně příslušné krajské veterinární správě. Dosud je však u nás klid.
 
Problémy byly především v jarních měsících a výskyt u volně žijících ptáků byl zaznamenán ve 14 členských zemích EU – Řecko, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Německo, Maďarsko, Francie, Slovensko, Švédsko, Polsko, Dánsko, ČR, Velká Británie a Španělsko.
 
V současné době hlásí Maďarsko 29 ohnisek v chovech drůbeže, a přesto, že již zde bylo utraceno na milion kusů ptáků, nelze říci, že by situace byla plně pod kontrolou. Obdobně je tomu v Rumunsku, kde od dubna hlásí 130 ohnisek v chovech drůbeže. V těchto oblastech je zatím výskyt ptačí chřipky lokalizován a nedochází k šíření do dalších oblastí. Tato situace se ale může každým okamžikem změnit.
 
Přestože byla v Evropě byla ptačí chřipka zaznamenána jak u volně žijících ptáků, tak v chovech drůbeže, nedošlo k nakažení člověka. Je to ostatně i velmi málo pravděpodobné, a to především díky zcela odlišnému způsobu chovu drůbeže než je tomu tak v jihovýchodní Asii, kde byly zaznamenány smrtelné případy u lidí.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz