Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 28. 6. 2006

Vydáno: 28. 6. 2006
Autor:

O změně mimořádných veterinárních opatření Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
Kvůli nebezpečí aviární influenzy, neboli ptačí chřipky, stále platí určitá mimořádná veterinární opatření tak, jak je Státní veterinární správa ČR naposledy upravila dne 9. 5. 2006. Nicméně nyní dochází ke změně pro zoologické zahrady – zjednodušení přístupu.
 
Ode dne 29. 6. 2006 od 00: 00 h dochází tedy ke změně. Ta spočívá v tom, že není požadováno splnění podmínky mít po 1. 9. 2006 chované ptáky v zoologických zahradách v imunitě proti aviární influenze.
 
Uvedená opatření se mění na základě vyhodnocení rizik, vycházehí z vyhodnocení vývoje nákazové situace v ČR a změnu vyslovuje Státní veterinární správa ČR i na základě jednání se zástupci zoo. Přitom je samozřejmě možné, že kdyby jednotlivé zoo požádaly o preventivní vakcinaci proti ptačí chřipce, tak je Státní veterinární správa schopna jejich požadavek neprodleně vyřídit a uspokojit.
 
Pro úplnost sdělení uvádíme, že kvůli i nadále reálnému nebezpečí zavlečení ptačí chřipky na naše území stále platí např. povinnost provádět monitoring, tj. vyšetřovat hromadné úhyny volně žijících ptáků a pro chovatele povinnost sledovat pečlivě zdravotní stav své drůbeže a chovaných ptáků a místně příslušné krajské veterinární správě neprodleně hlásit významné změny zdravotního stavu chovaných ptáků.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.