Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 28. 11. 2005

Vydáno: 28. 11. 2005
Autor:

Čeští býci přivítali inspektory . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna.

Misi z EU přivítali ani ne tak přímo býci, jako ti, kdo s jejich spermatem v inseminačních stanicích  a bankách semene zacházejí. Poprvé po vstupu totiž tato pracoviště v ČR navštívila mise z FVO (Potravinového a veterinárního úřadu – Food and Veterinary Office).

 

Dva inspektoři od pondělí 21. 11. do odpoledne 25. 11. navštívili 3 inseminační stanice, 2 banky spermatu, 2 pracoviště, kde se pracuje s embryi skotu, jeden státní veterinární ústav a jednu krajskou veterinární správu.

 

Ještě před přijetím ČR do EU jsme harmonizovali veterinární legislativu s legislativou Unie samozřejmě i v oblasti zacházení a obchodování se spermatem býků a embryi. A ještě před vstupem orgány Státní veterinární správy schvalovaly podle této legislativy inseminační stanice, banky spermatu i pracoviště pro odběr a produkci embryí. Jednou z podmínek je totiž i to, že zde vykovává dozor soukromý veterinární lékař, který je pro tuto činnost schválený místně příslušnou krajskou veterinární správou. Ta samozřejmě kontroluje, jak soukromý veterinární lékař své povinnosti plní.

 

Tento systém pak první inspekce na toto téma z FVO v ČR shledala jako funkční, zejména pokud jde o úroveň Státní veterinární správa – kraje s tím, že státní veterinární dozor poskytuje dostatečné záruky jak z hlediska zdravotní nezávadnosti semene i embryí, tak i z hlediska welfare chovaných býků. Dokumentace je též na odpovídající úrovni. Rezervy pak jsou na úrovni inspektorátů krajských veterinárních správ. Byly zjištěny závady, které jsou však v krátké době odstranitelné a nejsou překážkou ani v činnosti, ani v obchodování.

 

Nicméně lze říci, že orgány veterinárního dozoru na nejnižší úrovni – tj. inspektorátů krajských veterinárních správ – prohloubí své kontroly všech inseminačních stanic a zařízení, která mají co do činění s býčím spermatem a embryi skotu. Zde je třeba se věnovat především tomu, v jakých objektech a zařízeních tyto subjekty fungují, jde totiž o organizačně stavební uspořádání, které v řadě případů neodpovídá požadavkům stanoveným předpisy EU.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.