Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 3. 2006

Vydáno: 27. 3. 2006
Autor:

EU: o pohodu zvířat v ČR se dbá . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
 
V uplynulém týdnu, od 20. do 24. 3. prověřovala v ČR systém kontroly a úrovně péče o pohodu zvířat mise z DG SANCO – Generálního ředitelství zdraví a ochrana spotřebitele – a resumé: legislativa odpovídá, kontroly se dějí tak, jak mají a skutečnost je příznivá.
 
Inspektoři v průběhu týdne sledovali především způsoby porážení zvířat. Navštívili farmu kožešinových zvířat, jednu „rybí porážku“, porážku králíků, drůbeží porážku, kde se poráží vodní drůbež, porážku krůt a Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích. Kromě toho inspektoři navštívili i jednu krajskou veterinární správu.
 
Předběžný závěr mise lze shrnout tak, že pravidelné audity – kontroly – orgány státního veterinárního dozoru uskutečňují tak, jak ukládají veterinární předpisy. To například znamená, že minimálně jedenkrát ročně musí proběhnout kontrola speciálně zaměřená na pohodu zvířat na porážkách, samozřejmě kromě toho, že zde funguje stálý veterinární dozor. Dále inspekce prověřovala způsoby a dokumentaci o denních kontrolách, čtvrtletních kontrolách zařízení na porážkách a samozřejmě i roční kontroly orgány státního veterinárního dozoru. Neshledala žádná závažná pochybení. V jednom případě inspekce konstatovala, že v jednom provozu je hlučné větrání a provozovatel již podnikl kroky k nápravě.
 
V podstatě lze říci, že mise konstatovala, že systém kontroly pohody zvířat splňuje požadavky na ni kladené. A to je dobrá zpráva.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.