Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 2. 2004

Vydáno: 1. 3. 2004
Autor:

Brusel: velmi dobrý dojem z veterinárních laboratoříZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154,  fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz

Opravdu velmi příjemnou zprávu vyslechl dnes od dvou odborníků z bruselské agentury TAIEX podléhající Evropské komisi Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.
Od pondělí dva inspektoři prověřovali úroveň našich státních veterinárních laboratoří, jmenovitě Státní veterinární ústav Praha, Jihlava a Olomouc. Jsou to ty tři veterinární ústavy, v jejichž laboratořích se mimo jiné vyšetřují i vzorky mozku skotu na BSE.
Shrnout lze výsledky asi následujícím způsobem – za prvé je výborné vedení a koordinace, ústavy jsou odpovídajícím způsobem technicky vybavené i personálně. Pracovníci jsou schopni komunikovat a jsou v kontaktu se sesterskými pracovišti v EU. Získané výsledky jsou důvěryhodné. Proti předchozí návštěvě v listopadu 2002 byl opět zaznamenaný pokrok, zejména v prezentaci získaných výsledků.
V porovnání s veterinárními laboratořemi v EU lze ty naše hodnotit nejen jako srovnatelné, ale jako výborné, a to nebylo řečeno jako kompliment. Inspektoři zdůraznili dobře fungující spolupráci mezi státními veterinárními ústavy a také to, že přestože provádějí kromě „státní zakázky“ i vyšetření na komerční bázi, nelze v žádném případě říci, že by komerční vzorky upřednostňovaly. Za velice dobrý považují, že je, je-li to potřeba, praktikován systém křížové kontroly získaných výsledků.
Z této mise je velmi dobře patrné, že to, co Státní veterinární správa řídí, či na co má přímý vliv, to funguje tak, jak má a je to i hodnoceno evropskými misemi prakticky bez připomínek, na rozdíl od dozorovaných soukromých subjektů, například chovatelů či zpracovatelů.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz