Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27.1.2004

Vydáno: 27. 1. 2004
Autor:

Obrana před případnými riziky je úměrnáAutor: tiskový mluvčí Ing.J.Duben

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,
e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz

Obrana před případnými riziky je úměrná
Přesně tak, jak Státní veterinární správa avizovala, že postupuje v případě nebezpečných nákaz v souladu s postupem Evropské unie, tak i činí. Jelikož Evropská Komise svým rozhodnutím č. 2004/84/ES ze dne 23. 1. 2004 zakázala z Thajska dovoz veškerých ptáků, drůbeže i masa, učinila tak Státní veterinární správa dne 26. 1. též.
To znamená, že zákaz se týká Thajska, do odvolání, a to dovozu a tranzitu všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a dovozu živočišných produktů pocházejících z nich (tepelně neopracovaných). Zákaz se vztahuje i na dovoz a tranzit násadových a konzumních vajec a drůbežího masa, pocházejícího ze zvířat poražených po 1. 1. 2004.
(Tedy v souladu s rozhodnutím Komise SVS ČR umožní případný vstup zásilek drůbežího masa, pocházející ze zvířat poražených před 1. 1. 2004.)
Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz nebo tranzit výše zmíněného zboží z Thajska, místně příslušná krajská veterinární správa tento dovoz nebo tranzit nepovolí.
Připomínáme, že jinak Státní veterinární správa všem zájemcům o dovoz veterinárního zboží vydává veterinární podmínky pro dovoz, tudíž samozřejmě i pro dovoz ptáků. V těchto podmínkách pak veterinární autorita země původu musí potvrdit, že v zemi se nevyskytla některá z nákaz vyjmenovaných jako obzvlášť nebezpečných, mezi které například patří i aviární influenza.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz