Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 26. 9. 2005

Vydáno: 29. 9. 2005
Autor:

Likvidovat, likvidovat ! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Jde o Rozhodnutí Komise č.2005/93/ES a 2005/92/ES, která Evropská komise přijala dne 2. února 2005. Týká se přechodných ustanovení týkající se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu v celních skladech členských zemí EU a o veterinárních podmínkách, osvědčeních a přechodných ustanoveních týkajících se dovozu a doby uskladnění zásilek určitých produktů živočišného původu ve svobodných pásmech, svobodných skladech a v prostorách hospodářských subjektů zásobujících prostředky přeshraniční námořní dopravy v zemích EU.

 

Tato nařízení vyšla proto, aby se s zásilkami produktů živočišného původu, které byly na území Unie dovezeny za účelem uskladnění v celních skladech před 1. lednem 2005, a které nejsou v souladu s příslušnými unijními akty, nakládalo harmonizovaným a transparentním způsobem, ale aby dotčeným podnikatelským subjektům nevznikly zbytečné problémy a aby bylo zároveň zajištěno, že bude existovat konečné pevné datum pro setrvání takových produktů v EU.

 

Z tohoto důvodu je stanoveno přechodné období v délce 12 měsíců, aby se podnikatelské subjekty mohly zbavit produktů, které byly do celních skladů dovezeny před 1. lednem 2005.

 

Je totiž třeba si uvědomit, že od 1. 1. 2006 jakékoliv takové produkty dosud uskladněné v celních skladech členských států, které nejsou v souladu s příslušnými právními ustanoveními EU, budou pod dohledem příslušného orgánu zničeny. Veškeré náklady takového postupu půjdou k tíži vlastníka zásilky.

 

Proto Státní veterinární správa ČR na tyto skutečnosti upozorňuje s předstihem, aby s těmito skutečnostmi majitelé takovýchto uskladněných produktů živočišného původu počítali.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.