Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 26. 5. 2006

Vydáno: 26. 5. 2006
Autor:

I brojlerům jen dobře . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Státní veterinární správa ČR souhlasí se snahami Společnosti pro zvířata, aby byl EU chystaný předpis upravující podmínky pro chov výkrmových kuřat, neboli brojlerů krokem kupředu.

 

Dnes SVS ČR obdržela od zástupců Společnosti pro zvířata žádost o podporu této směrnice. Tuto legislativní normu již  členské země EU delší dobu připravují a z průběhu jednání je jasné, že bude nutné najít východisko, na kterém se shodnou všechny země. Určitě je nutné vzít v potaz i socioekonomické hledisko – rentabilitu chovu, vliv na zaměstnanost, finanční náklady apod.

 

Z hlediska welfare podporují ochranářské organizace především návrh na snížení hustoty chovaných kuřat a na to, aby se chovali brojleři pomaleji rostoucí, překotný růst může mít negativní vliv na jejich zdravotní stav, především jejich pohybového aparátu.

 

Podle SVS ČR je důležité, aby předpis, který bude přijatý a platný pro všechny členské země, byl jasný, co nejméně komplikovaný, to znamená, aby zde uvedená ustanovení neposkytovala prostor pro několikerý výklad a tudíž, aby byla dobře kontrolovatelná. Za plnění tohoto předpisu pak budou, podobně jako u ostatních příbuzných legislativních norem, zodpovědné orgány státního veterinárního dozoru.

 

Lze říci, že Státní veterinární správa vítá aktivity, které mají za cíl dobrou pohodu – welfare – chovaných zvířat. Protože je jasné a vědecky dokázané, že zvířata chovaná v odpovídajících podmínkách jsou zdravější, tedy mají mnohem méně zdravotních problémů, jejich maso i produkce je kvalitnější, a to ať jde i o mléko, anebo vejce.

 

Na počátku řady pozitivních změn v chovu hospodářských zvířat, změn v legislativě, byly kromě kroků veterinářů zejména aktivity ochranářských organizací. Trend lepšího chování ke zvířatům je v souladu jak s dozorovou činností „státních veterinářů“, tak s aktivitami Ministerstva zemědělství.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.