Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 5. 2006

Vydáno: 25. 5. 2006
Autor:

Učit se, učit se, poučit se . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Zajisté nelze ustrnout s jednou poučkou na rtech, natož pak s opakováním stále stejných tvrzení, že buď se nic neděje, anebo, že hrozí strašlivé nebezpečí, jen nevíme kdy.

 

Realita je v případě ptačí chřipky někde uprostřed. Jak se ukázalo, v uplynulém týdnu se našly u nás dvě labutě uhynulé na vysoce patogenní ptačí chřipku (dnes potvrzena H5N1). Lze předpokládat, že by nemělo být nových případů přes léto mnoho, nicméně případy na Jižní Moravě jsou varováním. Upozorňování veterinářů – sledovat zdravotní stav drůbeže – nelze proto brát na lehkou váhu. Každou změnu zdravotního stavu v chovech je třeba prověřit a přijmout patřičná opatření. V Rumunsku se „podařilo“ lehkovážnému chovateli rozvléci nákazu do širokého okolí, neboť se snažil zakrýt problémy ve svém chovu a svou nemocnou drůbež rozprodat. Nyní mu hrozí vězení za obecné ohrožení a šíření nebezpečné nákazy.

 

V Indonésii byl zaznamenán případ několika úmrtí lidí, je však třeba si uvědomit, že zde šlo o stejný případ, jako tomu bylo i u ostatních – lidé žili ve „společné domácnosti“ s nakaženými slepicemi. Naštěstí se neprokázalo, že by šlo o zmutovaný vir ptačí chřipky, ale opravdu o ptačí chřipku přenosnou mezi ptáky, výjimečně přenosnou i na savce.

 

Ve světle těchto skutečností je patrné, že mimořádná veterinární opatření, která jsou v platnosti, mají své opodstatnění. Jejich smyslem je zabránit zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže a tak zajistit bezpečnost potravin a zabránit možnému přenosu na člověka.

 

V okolí nálezu uhynulých labutí u Kostic u Břeclavi bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru, kde se nyní provádí soupis drůbeže a chovaných ptáků. Ptáci se nesmějí přesunovat, musejí se chovat uvnitř, nikoli ve volném výběhu. Dále pak platí, že jsou zakázána veřejná vystoupení, trhy a svody ptáků a pořádání soutěží poštovních holubů v obou pásmech a účast poštovních holubů chovaných v těchto pásmech na soutěžích.

 

Ode dnešního dne byla opatření mimo pásma v Jihomoravském kraji zmírněna v tom smyslu, že lze pořádat soutěže poštovních holubů a je umožněna účast chovatelů na soutěžích. Zákazy účasti chovatelů na svodech drůbeže a ostatních ptáků v zahraničí a na ostatním území ČR platí.

 

K jistému zmírnění, které se týká povolení soutěží poštovních holubů v Jihomoravském kraji, přistoupila místně příslušná krajská veterinární správa na základě vyhodnocení rizik a také proto, že u dalších uhynulých ptáků ptačí chřipka nebyla prokázána.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.